Skip to main content

Wirtualne biuro a rejestracja do VAT

Wirtualne biuro a rejestracja do VAT
|

Wysokie koszty najmu biur odstraszają początkujących przedsiębiorców, dlatego atrakcyjną opcją jest wirtualne biuro. Pojawiają się jednak pytania: czy wirtualne biuro jest legalne oraz, czy nie stanowi przeszkody do rejestracji podatnika do VAT? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Jak działa wirtualne biuro?

Wirtualne biuro to korzystna opcja dla wielu przedsiębiorców ze względu na możliwość optymalizacji kosztów prowadzenia działalności. Rejestrując firmę pod wirtualnym adresem Beyond Office zyskujesz atrakcyjną siedzibę firmy w prestiżowej lokalizacji w Warszawie, a płacisz nieporównanie mniej niż za wynajem biura stacjonarnego. Podstawowe usługi, z jakich korzystasz, to obsługa Twojej korespondencji (odbiór poczty, powiadomienia o korespondencji). Dodatkowo możesz skorzystać z opcji skanowania poczty, pomocy przy rejestracji spółki lub wsparcia księgowego. U nas możesz również wynająć salę na godziny, gdy tylko tego potrzebujesz. Działamy w pełni legalnie i współpracując z nami, nie musisz przejmować się kwestiami prawnymi.

Wirtualne biuro – kwestie prawne

Jeszcze kilka lat temu kwestia legalności wirtualnego biura budziła wiele wątpliwości. Problemy pojawiały się podczas rejestracji w urzędzie skarbowym. Odmawiano nadania numeru NIP, motywując to tym, że w adresie siedziby firmy brakuje numeru konkretnego lokalu i nie są wykonywane w tym miejscu funkcje zarządcze. W 2014 roku ogłoszony został wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym stwierdzono, że nie ma w przepisach wzmianki o tym, że na podatnika nakładany jest nakaz wskazania lokalu. Konieczność prowadzenia funkcji zarządczych w siedzibie firmy również nie ma potwierdzenia w przepisach. Zatem korzystanie z usług wirtualnego biura jest zgodne z polskim prawem i umożliwia zarejestrowanie każdego typu działalności – zarówno tej podlegającej wpisowi do CEIDG, jak i tej, której obowiązkiem jest figurowanie w KRS.

Czy wirtualne biuro stanowi przeszkodę w rejestracji do VAT?

Wirtualne biura w Polsce są legalne. Nie ma co do tego wątpliwości. Mimo to zdarza się, że urzędy skarbowe podchodzą z ograniczonym zaufaniem do przedsiębiorców, korzystających z wirtualnych biur. Dotyczy to przede wszystkim rejestracji podatnika do VAT. Podczas kontroli, urzędy skarbowe mogą stwierdzić, że wynajmujący nie udostępnia najemcom warunków, które pozwalałyby na prowadzenie w niej działalności. Odmowa rejestracji podatnika do celów VAT tylko z tego powodu, że jako siedzibę wskazał on adres wirtualnego biura, nie jest jednak zgodne z prawem.

Odmówić rejestracji do VAT można wyłącznie na podstawie usprawiedliwionych przypuszczeń, że zarejestrowanie podatnika VAT zostanie wykorzystane do popełnienia oszustwa. Według obowiązującej od 1 stycznia 2017 ustawy o podatku od towarów i usług urzędnik może odmówić rejestracji podmiotu jako podatnika do VAT, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków:

  • dane podane w formularzu są niezgodne z prawdą,
  • podmiot zgłaszany do VAT nie istnieje,
  • nie ma możliwości skontaktowania się z podmiotem lub jego pełnomocnikiem,
  • podmiot albo jego pełnomocnik nie stawiają się na wezwania urzędu skarbowego.

Jak widać, jeśli prowadzisz działalność uczciwie, możesz spać spokojnie. Używanie adresu wirtualnego biura jako siedziby firmy nie jest dla urzędu skarbowego podstawą do tego, żeby odmówić rejestracji podatnika do VAT czy przeprowadzić kontrolę skarbową.

Wybierając wirtualne biuro w Warszawie zyskujesz adres siedziby firmy w prestiżowej lokalizacji. Skontaktuj się z nami już dziś: https://www.beyondoffice.pl/kontakt/

Przypisane Tagi

Kategorie