Skip to main content

Siedziba spółki i adres — czym się różnią?

|
Siedziba i adres spółki w wielu przypadkach są takie same, jednak są to dwa odmienne pojęcia. Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca chce skorzystać z usługi wirtualnego adresu dla firmy? Czy wirtualne biuro staje się w świetle prawa oficjalną siedzibą, czy tylko zapewnia adres dla spółki? W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest siedziba spółki, a czym jest adres oraz podpowiadamy, jak może pomóc wirtualne biuro.

Na czym polega różnica między siedzibą a adresem spółki?

Chociaż w potocznym słownictwie pojęcia te używane są często zamiennie, siedziba i adres spółki, to nie to samo. Ważną informacją jest natomiast to, że każda spółka powinna posiadać zarówno adres, jak i siedzibę. Rozróżnienie obu pojęć ma znaczenie podczas sporządzania umów, uchwał czy też innych dokumentów firmowych. Przez siedzibę spółki należy rozumieć miejscowość, w której znajduje się organ zarządzający przedsiębiorstwem oraz gdzie odbywają się posiedzenia wspólników. Od tego, gdzie znajduje się siedziba spółki, zależy przynależność do sądu i urzędu skarbowego. Zgodnie z ustawą siedzibą może być nie tylko konkretna miejscowość, ale też obszar zabudowany, wyróżniający się nazwą albo odmiennym określeniem tego rodzaju. Wynika z tego, że siedzibą spółki może być miasto, wieś, sołectwo czy osada. Adres spółki to bardziej szczegółowe dane. Powinien składać się z dokładnej nazwy ulicy, numeru budynku i ewentualnie lokalu, w którym firma sprawuje działalność zarządczą oraz kod pocztowy. Najprościej ujmując, jest to doprecyzowanie siedziby spółki. Konieczność posiadania dokładnego adresu spółki reguluje Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka może mieć adres poza miejscem siedziby, np. w wirtualnym biurze w Warszawie. Jednocześnie miejscowość, w której znajduje się wirtualny adres firmy, może być również miejscem siedziby spółki.

Zmiana siedziby i adresu spółki

Zmiana siedziby spółki może nastąpić tylko poprzez modyfikację jej statusu, czyli umowy spółki. Jeśli umowa była zawierana u notariusza, niezbędne jest sporządzenie protokołu z zebrania wspólników w formie aktu notarialnego. W przypadku większości spółek wizyta w kancelarii notarialnej nie jest jednak konieczna do zmiany siedziby spółki. Z kolei przy zmianie adresu nie jest w ogóle potrzebna żadna modyfikacja umowy, ponieważ nie jest on w niej zawarty — wystarczy podjęcie odpowiedniej uchwały podczas posiedzenia zarządu. O każdej zmianie trzeba natomiast poinformować stosowne urzędy. Zarówno zmianę siedziby spółki, jak i jej adresu, należy zgłosić do urzędu skarbowego oraz do Krajowego Rejestru Sądowego, składając odpowiednie formularze.

Czy wirtualne biuro może być siedzibą spółki?

W momencie rejestracji spółki w KRS konieczne jest wskazanie zarówno siedziby, jak i adresu działalności gospodarczej. Obecnie nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych, aby posłużyć się w tym celu adresem biura wirtualnego. Jest to miejsce, do którego może zostać skierowana cała korespondencja spółki, a także mogą odbywać się w nim zgromadzenia zarządu. Wirtualne biuro jest bowiem wirtualne tylko z nazwy. W rzeczywistości jest to naprawdę istniejące biuro, do tego w pełni wyposażone, dysponujące salami konferencyjnymi do organizacji spotkań biznesowych. Decydując się na współpracę z wirtualnym biurem Beyond Office, przedsiębiorca może skorzystać również z kompleksowej pomocy podczas rejestracji spółki. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat usługi wirtualnego biura, zapraszamy do kontaktu: https://www.beyondoffice.pl/kontakt/

Przypisane Tagi