Skip to main content

Kim jest pełnomocnik do doręczeń? Awizo a pełnomocnictwo pocztowe

Kim jest pełnomocnik do doręczeń? Awizo a pełnomocnictwo pocztowe
|

Pełnomocnik do doręczeń to osoba, która uprawniona jest do odbioru korespondencji w czyimś imieniu. Pełnomocnictwa takiego można udzielić dowolnej osobie lub instytucji. Podczas podpisywania umowy z wirtualnym biurem przedsiębiorca musi udzielić pełnomocnictwa pocztowego firmie prowadzącej wirtualne biuro. W przeciwnym wypadku nie byłaby możliwa realizacja podstawowych zadań wirtualnego biura, polegających na obsłudze korespondencji. Co warto wiedzieć o pełnomocniku do doręczeń?

Czym jest pełnomocnictwo pocztowe?

Pełnomocnictwo pocztowe upoważnia wybraną osobę do odebrania korespondencji w naszym imieniu. Stosowny formularz można wypełnić i podpisać na poczcie, co wiąże się z niewysoką, jednorazową opłatą. Podczas odbioru korespondencji pełnomocnik nie musi posiadać przy sobie pełnomocnictwa, wystarczy, że okaże dowód tożsamości listonoszowi bądź pracownikowi poczty.

Zasady udzielania pełnomocnictwa pocztowego regulowane są przez Ustawę z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe. Pełnomocnik do doręczeń uprawniony jest do odbioru przesyłek i przekazów pocztowych. Wyłączone są przesyłki sądowe nadane w toku postępowania karnego. One powinny zostać odebrane przez adresata osobiście lub przez jego przedstawiciela prawnego (np. adwokata).

Jak udzielić pełnomocnictwa pocztowego?

Wzory pełnomocnictwa pocztowego znajdują się na stronie internetowej poczty polskiej. Formalności związanych z udzieleniem pełnomocnictwa pocztowego należy dopełnić w placówce pocztowej. W formularzu powinny zostać wpisane dane osoby, której udzielamy pełnomocnictwa: imię, nazwisko, numer i serię dowodu tożsamości. Konieczny jest też odręczny podpis pełnomocnika do doręczeń złożony w obecności pracownika pocztowego. W zależności od potrzeb, pełnomocnictwa pocztowego można udzielić: jednorazowo, w określonym przedziale czasu, do odwołania lub bezterminowo.

Kiedy możesz potrzebować pełnomocnika do doręczeń?

Pełnomocnikiem do doręczeń może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Decydując się na korzystanie z usług wirtualnego biura, pełnomocnikiem do doręczeń mianujesz firmę, z którą podpisujesz umowę. Do odbierania Twojej korespondencji uprawnieni są wówczas wyznaczeni pracownicy wirtualnego biura. Dzięki udzieleniu pełnomocnictwa mogą oni w Twoim imieniu odebrać każdy list, nawet polecony, przesyłkę urzędową czy sądową (nadaną w toku postępowania cywilnego). O ile z odbiorem zwykłych przesyłek poleconych zwykle nie ma problemu, aby odebrał je za nas ktoś inny (nawet bez pełnomocnictwa), o tyle z przesyłkami sądowymi jest to niemożliwe. Pełnomocnictwo pocztowe jest niezbędne do odbioru przesyłki sądowej w czyimś imieniu.

Dlaczego wyznaczenie pełnomocnika do doręczeń jest ważne?

Podczas gdy listonosz nie zastanie adresata w domu (lub biurze) musi zostawić w skrzynce pocztowej awizo, którego ważność wynosi 7 dni. Podejmowana jest tylko jeszcze jedna próba przekazania przesyłki. Jeśli jest ona nieskuteczna, listonosz wystawia kolejne 7-dniowe awizo. W przypadku gdy list nie zostanie odebrany w ciągu 14 dni, przesyłka wraca do nadawcy. Jeśli była to przesyłka urzędowa lub sądowa, problem polega na tym, że nie wiemy, czego dotyczyła, a nadawca może uznać, że poznaliśmy jej treść i wymagać od nas, żebyśmy np. stawili się w danym terminie w sądzie lub urzędzie. Dlatego tak ważne jest posiadanie pełnomocnika do doręczeń i odbieranie przesyłek pocztowych na czas.

Więcej na ten temat dowiesz się, kontaktując się z naszymi doradcami z Beyond Office w Warszawie: https://www.beyondoffice.pl/kontakt/

Przypisane Tagi

Kategorie