Skip to main content

Ile kosztuje obsługa księgowa?

Ile kosztuje obsługa księgowa?
|

Korzystanie z usług zewnętrznego biura rachunkowego to standard w większości firm – zarówno małych, jednoosobowych, jak i większych. Takie rozwiązanie zwalnia przedsiębiorcę z wielu obowiązków związanych z prowadzeniem księgowości i pozwala skupić się na wyznaczonych celach prowadzonego biznesu. Ile kosztuje obsługa księgowa w Warszawie. Co wpływa na cenę usług księgowych? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Na czym polega obsługa księgowa?

Zadaniem księgowego jest analiza dokumentów finansowych, sprawdzanie, czy są prawidłowe i zgodne z przepisami, czy można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów itd. Przygotowuje i wysyła deklaracje do urzędu skarbowego oraz do ZUS-u. Dba o prawidłowy obieg dokumentów w firmie, obsługę płac czy prowadzenie ewidencji środków trwałych.

W zakres obsługi księgowej wchodzi nie tylko samo prowadzenie księgowości, ale również doradztwo podatkowe i biznesowe. Biegły księgowy jest zawsze na bieżące z wszelkimi zmianami w przepisach i wymaganiach stawianych przez urzędy. Ponieważ przepisy często zmieniają się wielokrotnie w trakcie roku podatkowego, prowadzenie księgowości wymaga specjalistycznej wiedzy i ciągłego jej uzupełniania. Dlatego zajmowanie się tym samodzielnie jest trudne i czasochłonne.

Ile kosztuje obsługa księgowa firmy?

Miesięczne koszty obsługi księgowej rozpoczynają się od 150 zł i zależą przede wszystkim od rodzaju i wielkości firmy oraz liczby generowanych przez firmę dokumentów w ciągu miesiąca. Podstawową kwotę zapłaci jednoosobowa działalność gospodarcza, gdzie liczba faktur nie przekracza kilku w miesiącu.

Istotne znaczenie w ustalaniu ceny obsługi księgowej mają forma opodatkowania oraz sposób, w jaki firma się rozlicza – czy prowadzi pełną, czy uproszczoną księgowość. Decyzję w kwestii sposobu rozliczania podejmuje się już podczas rejestracji firmy. Pod pojęciem małej księgowości należy rozumieć rozliczanie na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów. Jest to uproszczona forma księgowości, z której mogą korzystać małe, najczęściej jednoosobowe firmy. Pełna księgowość wymaga rozbudowanego systemu rachunkowego i analitycznego. Związana jest często z koniecznością sporządzania sprawozdań finansowych. Dotyczy przeważnie średnich i dużych przedsiębiorstw.

Koszty obsługi księgowej mają również związek z liczbą zatrudnionych pracowników. Znaczenie ma także to, czy prowadzimy działalność tylko na terenie kraju, czy też za granicą. W cenę usług księgowych wchodzi również oprogramowanie, z którego korzysta księgowy oraz niezbędne aktualizacje.

Dlaczego warto płacić za zewnętrzną obsługę księgową?

Profesjonalna obsługa księgowa to pakiet kompleksowych świadczeń, które pozwalają na sprawne działanie przedsiębiorstwa oraz minimalizują ryzyko strat związanych z nieumiejętnym prowadzeniem księgowości.

Zatrudnienie księgowej w firmie wiąże się z wysokimi kosztami, a samodzielne prowadzenie księgowości jest trudne i czasochłonne. Dlatego warto skorzystać z usług zewnętrznego biura rachunkowego. Jest to opłacalne zarówno dla małych, jak i dla dużych firm.

Dla klientów Beyond Office, którzy korzystają z naszych innych usług – biura serwisowanego czy wirtualnego biura – przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę prowadzenia księgowości. Oferujemy profesjonalną obsługę wszystkich podmiotów gospodarczych – prowadzimy zarówno uproszczoną, jak i pełną księgowość dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz wszelkiego rodzaju spółek.

Jeśli szukasz profesjonalnej obsługi księgowej w Warszawie, skontaktuj się z naszą firmą Beyond Office i poznaj więcej szczegółów na temat kosztów oraz oferowanych usług.

Przypisane Tagi

Kategorie