Skip to main content

Formularz
Beyond Office

W celu przygotowania umowy bardzo prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jeżeli Państwa firma jest w organizacji, stosowne pola proszę pozostawić puste.

Dane osobowe

Dane Firmowe

Wybierz pakiet usług
Czy chcesz aby logo Twojej firmy widniało przy wejściu do biura?
*Opłata za logo na drzwiach w kwocie 199,00 zł netto / m-c będzie dodana do faktury
Określenie zakresu udzielanego pełnomocnictwa do obsługi korespondencji
Przesyłki polecone

Przesyłki za potwierdzeniem odbioru

Czy wyrażasz zgodę na otwieranie i skanowanie korespondencji?

Forma podpisania umowy *