Skip to main content

Czym jest siedziba firmy?

Czym jest siedziba firmy?
|

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy ją zarejestrować, podając w urzędzie odpowiedni adres siedziby firmy. Bez tego nie jest możliwe założenie przedsiębiorstwa. Co należy rozumieć przez określenie „siedziba firmy”? Jaki lokal może posłużyć za siedzibę firmy? Wyjaśniamy.

Siedziba firmy – definicja

Według definicji siedzibą firmy jest miejsce, w którym wykonywane są funkcje zarządcze przedsiębiorstwa. Dokładny adres należy ustalić już na etapie rejestracji działalności. W razie zmiany można wprowadzić odpowiednią aktualizację w bazie danych. Siedziba firmy może, lecz nie musi, być miejscem, w którym wykonywana jest działalność. Służy przede wszystkim do: odbierania korespondencji, wykonywania czynności administracyjnych, gromadzenia dokumentacji firmowej. O ile podanie siedziby firmy jest obowiązkowe, o tyle stałego miejsca prowadzenia działalności nie trzeba podawać.

Jak wykorzystywany jest adres siedziby firmy?

  • widnieje w rejestrze CEIDG lub KRS – jest jawny i upubliczniony,
  • w przypadku wpisu do KRS – wskazuje na przynależność do urzędu skarbowego w zakresie rozliczeń podatkowych,
  • widnieje na fakturach, rachunkach i korespondencji firmowej.

Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG rozliczają podatek dochodowy oraz roczny PIT w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania.

Gdzie może znajdować się siedziba firmy?

Siedzibą firmy musi być konkretny adres, a nie obszar. Nie można wskazać, jako miejsca prowadzenia działalności tylko dzielnicy miasta, kraju czy Unii Europejskiej. Siedzibą firmy mogą być: własne mieszkanie, wynajmowane mieszkanie (po uzyskaniu zgody od właściciela), lokal użyczony przez członka rodziny, wirtualne biuro. Najważniejszym warunkiem, jaki należy spełnić, jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (np. własność, najem, dzierżawa czy użyczenie).

Jeśli zdecydujemy się na rejestrację firmy w miejscu zamieszkania, na ten cel możemy przeznaczyć cały lokal lub jego część, np. jeden pokój. Wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją mieszkania możemy zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności, ale tylko  jeśli mieszkanie służy w całości do celów prowadzonej działalności i nie jest używane do celów osobistych. W przypadku wyodrębnienia części mieszkania do kosztów można zaliczyć proporcjonalną część wydatków.

Czy wirtualne biuro jest odpowiednie na siedzibę firmy?

W wielu przypadkach duże znaczenie wizerunkowe ma prestiżowa lokalizacja firmy – może przyczynić się do szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa. Niestety wynajęcie tradycyjnego biura pod rozpoznawalnym adresem wiąże się zazwyczaj z wysokimi wydatkami. Optymalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług wirtualnego biura w Warszawie, które zapewni nam prestiżowy adres za stosunkowo niewielką cenę. Prowadzenie biura spoczywa wówczas na firmie zewnętrznej. Przedsiębiorca opłaca miesięczny abonament, w ramach którego otrzymuje wybrane usługi.

Decydując się na wynajęcie wirtualnego biura, zyskujemy siedzibę firmy, do której trafia nasza korespondencja. Pracownicy biurowi zajmują się profesjonalną obsługą poczty przychodzącej – wysyłają powiadomienia, a jeśli zachodzi taka potrzeba, skanują treść wiadomości i wysyłają ją na e-mail przedsiębiorcy. Dodatkowo można skorzystać z takich usług, jak: obsługa księgowości, pomoc przy założeniu spółki, wynajem sali konferencyjnej czy organizacja eventów.

Beyond Office to adres wirtualny i nowoczesne biuro serwisowane w samym sercu Warszawy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami: https://www.beyondoffice.pl/kontakt/

Przypisane Tagi

Kategorie