Skip to main content

Czym jest siedziba firmy?

|
Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy ją zarejestrować, podając w urzędzie odpowiedni adres siedziby firmy. Bez tego nie jest możliwe założenie przedsiębiorstwa. Co to jest „siedziba firmy” i jak należy rozumieć to określenie? Jaki lokal może posłużyć za siedzibę firmy? Wyjaśniamy.

Siedziba firmy – co to znaczy?

Co to jest siedziba firmy? Według definicji siedzibą firmy jest miejsce, w którym wykonywane są funkcje zarządcze przedsiębiorstwa. Dokładny adres należy ustalić już na etapie rejestracji działalności. W razie zmiany można wprowadzić odpowiednią aktualizację w bazie danych. Siedziba firmy może, lecz nie musi, być miejscem, w którym wykonywana jest działalność. Służy przede wszystkim do: odbierania korespondencji, wykonywania czynności administracyjnych, gromadzenia dokumentacji firmowej. O ile podanie siedziby firmy jest obowiązkowe, o tyle stałego miejsca prowadzenia działalności nie trzeba podawać. Jak wykorzystywany jest adres siedziby firmy?
  • widnieje w rejestrze CEIDG lub KRS – jest jawny i upubliczniony,
  • w przypadku wpisu do KRS – wskazuje na przynależność do urzędu skarbowego w zakresie rozliczeń podatkowych,
  • widnieje na fakturach, rachunkach i korespondencji firmowej.
Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG rozliczają podatek dochodowy oraz roczny PIT w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania.

Gdzie może znajdować się siedziba firmy?

Siedzibą firmy musi być konkretny adres, a nie obszar. Nie można wskazać, jako miejsca prowadzenia działalności tylko dzielnicy miasta, kraju czy Unii Europejskiej. Siedzibą firmy mogą być: własne mieszkanie, wynajmowane mieszkanie (po uzyskaniu zgody od właściciela), lokal użyczony przez członka rodziny, wirtualne biuro w Warszawie. Najważniejszym warunkiem, jaki należy spełnić, jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (np. własność, najem, dzierżawa czy użyczenie). Jeśli zdecydujemy się na rejestrację firmy w miejscu zamieszkania, na ten cel możemy przeznaczyć cały lokal lub jego część, np. jeden pokój. Wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją mieszkania możemy zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności, ale tylko  jeśli mieszkanie służy w całości do celów prowadzonej działalności i nie jest używane do celów osobistych. W przypadku wyodrębnienia części mieszkania do kosztów można zaliczyć proporcjonalną część wydatków.

Czy wirtualne biuro jest odpowiednie na siedzibę firmy?

W wielu przypadkach duże znaczenie wizerunkowe ma prestiżowa lokalizacja firmy – może przyczynić się do szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa. Niestety wynajęcie tradycyjnego biura pod rozpoznawalnym adresem wiąże się zazwyczaj z wysokimi wydatkami. Optymalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług wirtualnego biura w Warszawie Wola, które zapewni nam prestiżowy adres za stosunkowo niewielką cenę. Prowadzenie biura spoczywa wówczas na firmie zewnętrznej. Przedsiębiorca opłaca miesięczny abonament, w ramach którego otrzymuje wybrane usługi. Decydując się na wynajęcie wirtualnego biura, zyskujemy siedzibę firmy, do której trafia nasza korespondencja. Pracownicy biurowi zajmują się profesjonalną obsługą poczty przychodzącej – wysyłają powiadomienia, a jeśli zachodzi taka potrzeba, skanują treść wiadomości i wysyłają ją na e-mail przedsiębiorcy. Dodatkowo można skorzystać z takich usług, jak: obsługa księgowości, pomoc przy założeniu spółki, wynajem sali konferencyjnej czy organizacja eventów. Beyond Office to adres wirtualny i nowoczesne biuro serwisowane w Warszawie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami: https://www.beyondoffice.pl/kontakt/

Przypisane Tagi